READ AND ACCEPT THIS BEFORE YOU CONTINUE!
LES OG AKSEPTER DETTE FØR DU GÅR VIDERE!

Copyright / legal / purchase - English summary
All pictures at this website are protected by copyright law. By choosing to continue to the picture archive you accept the following terms.
You may not download images, text or graphic elements from these pages without written (electronic or paper) permission from Naturfoto.net. You may look at the pictures to decide purchase of rights to use the images.
Any violation of the copyright law will be prosecuted.
To order photographs from Naturfoto.net please refer to the name of the image and its category. Also give information about how you want to use the image, and wich resolution needed. The image will be sent by e-mail, or by mail on CD.
If no special agreement all sales are one - 1 - right to use the photograph at one location/medium. Normally sales are not exclusive. Images can not be sold or copied to a third party. Images must be deleted when the period of use expires. Use of images without permission will be charged with an extra 200% to normal rates. If name of photographer is missing when an image is published, a extra 100% fee will be added.
Customer is responsible for any economical demands following publication of image content. Naturfoto.net and photographers will not be held responsible for use of pictures in this archive where rights and limitations connected to depicted person, trademark, logos and motive apply.
Further information about buying and using photographs from Naturfoto.net will be added to mail confirming your order. Questions may be mailed to askeland@naturfoto.net.

Prices
Prices vary depending on use. The main factors determining price is number of printed copies, how long time the image is in use, the medium (web, brochure, advertising...) and exclusivity. The use must be specified in your price request, so that accurate price can be given. Please mail us for pricing.

Copyright / kjøpsbetingelser
Samtlige bilder på disse web-sidene er copyright-beskyttet. Ved å gå til bildearkivet aksepterer du betingelsene nedenfor. Det er ikke tillatt å laste ned hverken bilder, tekst eller lay-out fra Naturfoto.net. Bildene kan kun betraktes på skjerm online i forbindelse med vurdering av kjøp av bruksrett. Ethvert brudd på copyrightbestemmelsene vil bli rettslig forfulgt.

Bestilling
Ved bestilling av bilder fra web-arkivet oppgis bildetittel (som står under bildet) og kategori, samt bruksområde og oppløsning som bildet ønskes levert i. Bildet kan da leveres som vedlegg til e-mail eller på f.eks CD.

Leveringsbetingelser
Bilder fra Naturfoto.net blir utlevert med reproduksjonsrett for en gangs bruk - ikke eksklusivt. Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra Naturfoto.net. Bilder kan bare brukes i henhold til beskrevet anvendelsesområde. Ved f.eks nytt opplag av en trykksak (som ikke er avtalt tidligere) må det innhentes ny tillatelse for bruk av bildet. Ufullstendige eller manglene opplysninger om bruk av et bilde belastes med et pristillegg på 200%, minimum 1.500 kroner pr bilde. Kildeangivelse med fotografens navn skal angis ved bruk av bildene. Det er ikke tillatt å manipulere med bilder fra Naturfoto.net uten skriftlig avtale på forhånd. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.
Bestilte bilder som er levert faktureres for den angitte bruk i bestilling selv om kunde velger ikke å bruke bildet. Digitale bildefiler skal slettes etter bruk.

Priser
Prisene er fastsatt på bakgrunn av bruksområde og eksponeringsomfang. Bruksområde må oppgis i bestilling / prisforespørsel, slik at riktig pris kan oppgis. Send mail til askeland@naturfoto.net for pris. Prisforespørsel skal inneholde filnavn på bilde, informasjon om bruk (brosjyre/opplag etc) størrelse på bilde på trykk/i bruk, samt navn, evt. firmanavn, adresse og e-mail-adresse til kjøper.

Betaling
Bruksrett til bilder faktureres ved levering og betales innen 14 dager.

Ansvarsbegrensning
Enhver kunde og bruker av Naturfoto.net sine bilder er selv i alle henseender ansvarlig for den videre bruk. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, kfr. Åndsverksloven paragraf 45.
Naturfoto.net svarer ikke i noe tilfelle for økonomiske krav i sammenheng med rettigheter eller restriksjoner knyttet til person, varemerker eller motiv på utlånte bilder.

Alle priser nevnt her er eks. mva